Ευρεσιτεχνίες

Πνευματική ιδιοκτησία

Broody_trade_mark_patented

 

Οι καινοτομίες Broody® ενσωματώνονται στην πνευματική ιδιοκτησία της, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας, δηλαδή το νόμο της Ουκρανίας «Περί Προστασίας των Δικαιωμάτων σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών» , του πιστοποιητικού καταχωρίσεως του σήματος για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει στον κάτοχό του το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί ένα σήμα κατατεθέν, επιτρέπουν την εν λόγω χρήση ή να απαγορεύσει.

 

 Οι ειδικές τεχνολογίες προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Broody_trade_mark_patented_eggs_incubator_1Broody_trade_mark_patented_hatch_2Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Broody για έναν επωαστή αυγών για αυγά ZOOM.  Ουκρανία.

     Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των μη αναγνώριση των δικαιωμάτων ή μια επίθεση σε αυτόν, συνεπάγεται την ευθύνη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα επιτρέπονται από τη νομοθεσία της διαδικασίας της Ουκρανίας ως μη δικαστικών και δικαστική προστασία στις επιχειρήσεις τη φήμη Ουκρανία, νομικά δικαιώματα επί των σημάτων για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και άλλα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε κατάλληλη την επιβολή του νόμου και άλλων τους ελεγκτικούς οργανισμούς, την έναρξη εγκληματικών, διοικητικών και οικονομικών παραγωγών και τα συναφή.