Patenty

 

Własność intelektualna

Broody_trade_mark_patented

 

Innowacje Broody® są zawarte w jej własności intelektualnej, w tym w patentach, znakach towarowych i prawach autorskich. Zgodnie z prawem międzynarodowym oraz obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, a mianowicie Ustawy Ukrainy „O ochronie praw do znaków towarowych dla towarów i usług” , świadectwa rejestracji znaku towarowego dła towarów i usług świadczonych na rzecz właściciela pozwałą na wyjątkowe prawo do korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego, pozwalać jego wykorzystanie lub zakazać.

 

Specjalne technologie są chronione prawami własności intelektualnej.

Broody_trade_mark_patented_eggs_incubator_1Broody_trade_mark_patented_hatch_2Патент Broody на инкубатор для яиц ZOOM. Украина.

     Zgodnie z normami prawa międzynarodowego i obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy, naruszenie praw własności intelektualnej, w tym nieuznanie lub naruszenie tego prawa, ciągnie za sobą odpowiedzialność.

Firma zastrzega sobie prawo do korzystania ze wszystkich procedur dotyczących zarówno pozasądowej, jak i sądowej ochrony na Ukrainie w zakresie reputacji biznesowej, praw do znaków towarowych i usług, a także innych praw i interesów, w tym odwoływania się do odpowiednich organów ścigania i innych organy kontrolujące, inicjujące otwarcie produkcji kryminalnej, administracyjnej i gospodarczej, i tym podobne.